Mediteranski kiparski simpozij ove se godine u Parku skulptura Dubrova održava od 24. srpnja do 14. kolovoza 2021. Hrvatski kipari Eros Čakić, Siniša Majkus i Mirko Zrinščak stvarati će svoje skulpture kroz tri tjedna u Parku skulptura Dubrova kraj Labina.

43. izdanje Simpozija započelo je izradom, a potom i inauguracijom skulpture Dodir, Emila Bobanovića Ćolića, u Kuni na Pelješcu. Radi se o 17. dislociranoj skulpturi nastaloj u sklopu ove značajne likovne manifestacije, a program se nastavlja u Parku skulptura Dubrova u kojem sudjeluju tri hrvatska kipara.

Ove godine u Parku autori će svoje skulpture oblikovati na livadi kraj amfiteatra “Dolac” od 24. srpnja do 14.kolovoza.

Ovogodišnji Simpozij na Dubrovi karakterizira suvremena interpretacija opusa autora u kamenu i kombiniranje materijala tako se uz dominantni istarski kamen pojavljuje metal i drvo kao dodatni, a opet prirodni element. Čakić je već kroz svoje stvaralaštvo kombinirao metal i drvo i to naročito kroz seriju skulptura -portala Vrata koju nastavlja i na ovogodišnjem simpoziju, dok Majkus svoj specifični izričaj u bojanoj prozračnoj žici suprostavlja punoj formi kamena. Zrinščak pak svoje “vječno traženje formi i oblika” pretače iz drva u kamen uz kombiniranje drvenih elemenata na krajevima skulpture.