Kako društvo kontinuirano teži višem stupnju jednakosti, pravednosti i prihvaćanja, nailazimo na zapreku na tom putu. Dok vlade pokušavaju zabiti čavao u lijes ovoj pandemiji, neki ljudi oklijevaju slijediti upute – u obliku odbijanja cjepiva.

U anketi provedenoj na 1075 ljudi, uključujući 583 vlasnika poduzeća, kako bi saznali više o njihovom mišljenju o tome kako necijepljenim ljudima treba omogućiti da se priviknu na normalu – trebaju li biti kažnjeni na bilo koji način? I ako da, kako? Istraživanje je dalo vrlo zanimljive rezultate.

46% cijepljenih smatra da necijepljenima treba u potpunosti uskratiti avionske karte, a 38% smatra da im treba zabraniti pristup restoranima. 35% smatra da necijepljenima treba uskratiti boravak u hotelima

67% cijepljenih smatra da bi necijepljeni trebali platiti dodatnu naknadu za mjere opreza Covid-19 tijekom posjeta agencijama, kod kupnje avio karte (48%), karte za kino (44%), obrocima u restoranima (36%) i boravcima u hotelima (33%) jer sve su to  usluge za koje ljudi vjeruju da bi necijepljeni trebali platiti više.

Vlasnici tvrtki prijavljuju gubitak od 788 dolara svaki put kada zaposlenik bude pozitivan na Covid-19; u prosjeku—62% vlasnika poduzeća imalo je pozitivan test zaposlenika, a 55% kaže da je zaposlenik zarazio druge radnike.