Jedan aspekt svih filmova o stvarnim predsjednicima – aspekt za koji se brine da ga budući filmovi neće dijeliti – poštovanje je prema predsjednikovom uredu. Svaki aspekt života čovjeka, bilo prije, za vrijeme ili nakon njegova boravka u Bijeloj kući, filtrira se kroz tu leću: Ova je osoba nekoć obnašala najmoćniju dužnost na svijetu. Sve ostalo što čine, čini se važnijim, uvećanim: Uvid u njihovu dušu tražimo u najsvetijim, a najmanje svakodnevnim životnim zadacima. Čitav njihov život postaje priča o podrijetlu.

Donosimo listu filmova koji su ostavili trag u prikazu nekih od američkih predsjednika

1. Lincoln