Abstract Construction Collective
Pavle Jovanović – električna gitara, živa elektronika
Zoran Ščekić – modificirana slide gitara
Nikola Vuković – truba, modificirana džepna truba
Ivar Roban Križić – kontrabas, preparirani kontrabas
Luís André Carneiro de Oliveira – bubnjevi, perkusije

Gosti:
Luka Čapeta – električna gitara, efekti (Quartet conversations)
Damir Prica Kafka – sopran saksofon (Sextet Conversations)

Sintezom djelomično fiksiranih kompozicija i slobodno improvizirane glazbe Abstract Construction Collective na prvom diskografskom izdanju na pravi način predstavlja svoj muzički izričaj (i pristup), kako glazbene skupine u cjelini tako i pojedinaca – glazbenika koji čine kolektiv. …
Potreba za zvukovnim istraživanjima, otvorenost eksperimentalnijim glazbenim izričajima, interes za slobodnu improvizaciju, istraživanje akustike instrumen(a)ta, vrsno sviračko umijeće koje obuhvaća proširene tehnike sviranja, jazz obrazovanje, odmak od srednjostrujaških glazbenih praksi…

Glazba A.C.C.-a je u mnogočemu ukorijenjena u višedesetljetnoj tradiciji američkog i europskog free jazza, a u maniri slobodnoimprovizatorskih skupina za umjetnički su rezultat iznimno važni upravo pojedinačni glazbeni izričaji sudionikā i njihova međusobna sinergija. … (Davorka Begović, iz komentara)

Hrvatsko društvo skladatelja, Cantus d.o.o., 2020.