“Kao strastven svjetski putnik, autor se u tri suite Putujuće flaute zaustavlja na mjestima koja su ga fascinirala najrazličitijim senzacijama svojih posebnosti, kao i ponekom osobnom uspomenom. Kabiljo je asocijativni tip skladatelja, svako njegovo instrumentalno djelo ima svoju priču, svoj ugođaj, svoju naglašenu prezentnost. A kada je flauta u glavnoj ulozi, tada se te priče zaodijevaju u poseban zvuk, nose poseban karakter pojedinog odredišta, kojemu ne moramo znati čak ni ime.” (Jagoda Martinčević)

Predstavljanje novog CD-a Cantusa: Subota, 25. siječnja 2020. u 16 sati, Dvorana Hrvatskog društva skladatelja, Berislavićeva 9, Zagreb. U predstavljanju izdanja sudjelovat će autor, skladatelj Alfi Kabiljo, muzikologinja Jagoda Martinčević, autorica teksta knjižice CD-a te glazbena producentica izdanja Margareta Mihalić.
Odabrane stavke Putujuće flaute predstavit će flautistica Renata Penezić i pijanistica Katarina Krpan.
Cantus, 2019.