amfitrion

Boris Papandopulo: AMFITRION, 12. i 13. svibnja u HNK Zagreb

Mladenačka opera velikana hrvatske glazbe Borisa Papandopula Amfitrion praizvedena je s golemim uspjehom na sceni zagrebačkoga HNK 1940. godine. Zatim je partitura opere misteriozno nestala i djelo je godinama slovilo kao izgubljeno, da bi tek nedavno bilo pronađeno.

Opera se temelji na duhovitu libretu Mije Štimca i Enrica Goliscianija napisanom prema istoimenu Molièreovu antologijskom djelu. Muzička parodija u tri čina Amfitrion donosi inačicu mitološke priče o bogovima Zeusu i Merkuru koji poprimaju ljudski lik i karaktere kako bi dvojici smrtnika – tebanskom vojskovođi Amfitri- onu i njegovu odronancu Sosiasu – zaveli žene.

Riječ je o opernom projektu u čijoj pripremi sudjeluju studenti Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Tekstilno-tehnološkog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Operu režira Kristina Grubiša pod mentorstvom Krešimira Dolenčića, dirigent je premijere Matija Fortuna, a dirigenti repriza su studenti Mateo Narančić i Ivan Šćepanović.