ansambl lado

Kada spomenemo Lado svi znaju da ćemo opet ponovo doživjeti vrhunac plesa, pjesme i svirke.
Lado nas uvijek iznova oduševljava svojom profesionalnošću, savršenom izvedbom i originalnim, svježim, lakim i poletnim koreografijama. Tako i ovaj puta.

U dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, dana 13. svibnja 2018.g. Lado će izvesti nove koreografije:
Ideju regruti dr. sc. Ivana Ivančana po kojoj je ovogodišnji program i dobio ime, Za gorami, dolinami autora Stjepana Perka koja na repertoar Lada prvi put donosi plesove moravskih Hrvata, te Simo hote mladenci, koja prikazuje svatovske običaje Turopolja. Ovim će programom LADO prvi put prikazati i pjesme i plesove otoka Cresa i Jezera na otoku Murteru.
Bit će to, znamo, vrhunski glazbeno scenski doživljaj.
Ansambl Lado, Zagreb