Ava je smrtonosni ubojica koja radi za organizaciju Black operations, putujući zemaljskom kuglom specijalizirana je za odstranjivanja visokog profila. Kad posao pođe po krivu, prisiljena je boriti se za vlastiti opstanak.