Babel, nova knjiga Fee Munitić, pisana je kao esej s elementima romanesknog.

Niz ženskih likova u tom djelu, zvanih Erika, stoje u redu u potrazi za istinom Babilona, koju nikad neće saznati. Sloj po sloj, pitanje po pitanje spuštamo se u bunar prošlosti.

Babel se čita kao egzegetski esej i kao alegorijska fikcija, kao fantastična autobiografija i kao moguća biografija svakoga koji Eriku može prepoznati u sebi.

Izdavač: Ibis grafika