Dugogodišnje fotografsko iskustvo u stvaranju reportažnih fotografija i onih čija je estetska komponenta utišala ostale vidljivo je na izložbi Barcelona Light&Shade fotografa Ante Magzana. Izložba je nastavak ciklusa crno-bijelih fotografija naziva Light&Shade, započetog fotografijama posvećenih Sydneyju, predstavljenih 2012. godine u Galeriji ULUPUH. Tijekom posljednjih sedam godina autor stvara portrete različitih gradova oslanjajući se na istraživanja u crno-bijeloj fotografiji. Nadalje, Magzan dovodi kontraste do samih granica raspoznatljivosti i unosi dugogodišnje iskustvo u reportažnoj fotografiji kako bi stvorio jedinstvene biografije gradova – njihova urbanizma, znamenitosti i zapostavljenih, perifernih detalja, stanovnika, posjetitelja – bilježeći spontane i nerežirane situacije u vlastitoj interpretaciji.
Barcelona Light&Shade fotografa Ante Magzana
Galerija ULUPUH