Bećaruša u kalendar piše – zbirka bećaraca Dubravka Marijanovića

Sveti Vinko vinograde gleda,
Pijane se pobrojati ne da.

Dubravko Marijanović u knjižici Bećaruša u kalendar piše donosi zbirku bećaraca razvrstane u 12 kalendarskih ciklusa, prateći kronološki blagdane i svagdane. Svakom mjesecu, sukladno događanju u njemu, pridružuje po nekoliko bećaraca. Zbirka sadržava sve oblike ovog slavonskog napjeva uvrštenog u Europsku kulturnu baštinu, kako veselog opisnog, romantičnog, dvosmislenog i erotskog. Za svakoga po nešto. Dati će zbirka svoj doprinos u čuvanju i promicanju bećarca kao glazbenog identiteta Slavonije.

Dubravko Marijanović: Bećaruša u kalendar piše

Izdavač: Sipar