Knjiga analizira uredničko djelovanje Grigora Viteza na ukupno trinaest nakladničkih nizova dječje i adolescentske književnosti koje je uređivao u periodu od sredine pedesetih godina 20. stoljeća do smrti, te posebno biblioteku Vjevericu i njezino nakladničko i kulturno značenje u okviru dječje književnosti u tom vremenu. Biblioteka Vjeverica, koja je izlazila od 1957. do kasnih devedesetih godina 20. stoljeća, tijekom nekoliko desetljeća izlaženja nametnula se kao najvažniji nakladnički prostor dječje književnosti u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća, uz jednako relevantan recepcijski i emocionalni doseg u dječjoj čitateljskoj publici.

Knjiga Ivane Božović predstavlja istraživanje nakladničkih nizova za djecu i mlade koji su izlazili u zagrebačkoj izdavačkoj kući Mladost, najutjecajnijem nakladniku u području dječjeg nakladništva u Hrvatskoj tijekom dvadesetog stoljeća. Glavni urednik tih izdanja bio je Grigor Vitez, a poslije njegove smrti uređivali su ih njegovi bliski suradnici.

Izdavač: Ljevak