Prvi ispiti na studiju prava su kolokviji na kraju prvog semestra koji su uvjet za nastavak studiranja. Jedan od obveznih kolokvija je i onaj iz kolegija Teorije prava i države i to konkretno Pravna norma, ili Pravno pravilo. Prvi je to kontakt sa studijem koji razbija dileme kako je pravo lagan i jednostavan studij.
Poznavanje termina i instituta je osnova za praćenje predavanja, te ulazak u problematiku ovog ozbiljnog i složenog studija. Stoga je autor ponudio jedan drugačiji udžbenik, koji na pristupačniji način obrađuje ispitnu materiju koja će biti zanimljiva i lakše savladiva, s obzirom da je to prvi ozbiljni kontakt sa ispitima i savladavanja opsežne materije ovog fakulteta.
No o samom sadržaju i ciljevima ovog priručnika zvanog Bilježnica za razumijevanje prava i države, reći će nam autor i recenzenti ovoga djela.
Knjigu preporučujemo pravnicima i budućim pravnicima ali i studentima društvenih studija kao repetitor naučenih termina, te građanima koji žele steći informativna znanja iz ovog područja.

Priručnik sam nazvao ‘Bilježnica’. Nekoliko je razloga za to. Prije svega htio sam napraviti nešto potpuno drugačije od svega što do sada postoji na pravnom studiju i pokušati s jednim novim pristupom u vremenu u kojem je najvažnije zadržati koncentraciju nad knjigom. U poplavi društvenih mreža, mobitela, aplikacija i raznih uređaja koji stalno ‘blinkaju’ nije lako zadržati koncentraciju nad ozbiljnim studijem kao što pravo jest. Zato sam ovaj priručnik pisao onako kako studenti pišu skripta, ali pri tome pazio da se metodološki zadrži struktura koja je potrebna za znanstveno i stručno zaokruženje cjeline. Vjerujem da će način na koji je ovo pisano biti blizak studentima: kraća poglavlja gdje je god to bilo moguće, natuknice, podjele i ne nužno na isti način – ne uniformirano i ne “sterilno”. (iz Predgovora)

Pojednostavljivanje složenog uvijek nosi rizik od toga da preraste u reductio ad absurdum. Nije jednostavno, naime, uvijek pronaći pravu mjeru između simplifikacije i banalizacije. No, čini se da je autor tu pravu mjeru pronašao – materiju je krajnje pojednostavio, ali je nije lišio pravno- teorijske dimenzije zbog koje ona i jest to što jest – uvod u studij prava. Vrlo složenu materiju, čije je ne samo učenje već i svojevrsna internalizacija condicio sine qua non kasnijeg snalaženja u labirintima pravnih (sub)specijalnosti viših godina studija, autor je u gotovo pripovjedačkom obliku približio budućoj publici. Rad je lišen svih formalizama i nepotrebnih okvira. Ostaje dojam da kroz tekst „Bilježnice“ autor razgovara s polaznicima svojih predavanja. Rad ima obilježja svojevrsnih nastavničkih skripata, repetitorija, glosarija i kompendija. Na mene je ostavio vrlo pozitivan dojam, a uvjeren sam da će na njega tako reagirati i oni za koje je pisan, naši studenti, budući magistri prava.
(prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Iz predgovora proizlazi da je autor svoj rad koncipirao kao priručnik za studente koji se bazira na njegovim bilješkama o temama koje su bitne za studente. Sam odabir tema je prikladan za studente koji se prvi put susreću s problemima teorije prava i države, a može odlično poslužiti i kao podsjetnik svima koji su možda već zaboravili neke od tema koje se obrađuju u okviru tog predmeta. Odabrane teme pokrivaju svu bitnu materiju koja je tradicionalno dio teorije prava i države, s kojom se studenti susreću na prvoj godini pravnih studija.
(prof. dr. sc. Tomaž Keresteš, Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru)

Općom teorijom prava i države može se baviti na više načina: kao uvodom u pravo i državu, te kao filozofijom prava i države. U ovom se slučaju radi o tekstu koji je svojevrstan uvod u pravo. Za nekoga tko se tek susreće s pravnom znanošću, ali i s pravnom normom, velik problem može biti poznavanje osnovnih stručnih pravnih pojmova. Ovaj priručnik na primjeren i lijep način uvodi zainteresiranog čitatelja u svijet prava, te mu pomaže ukratko objasniti osnovne pravne pojmove, ispreplićući ponekad pojedine tematske skupine.
(prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Izdavač: Naklada Slap