Prema nedavnom izvještaju Grayscalea, vodećeg ulagača u digitalne valute, Bitcoin se trenutno nalazi u sredini ciklusa rasta. Ova procjena zasniva se na brojnim pokazateljima, uključujući snažne fundamentalne i tehničke faktore.

Prekursori ciklusa rasta Bitcoina:

  • Dominacija Bitcoina: Početak ciklusa rasta u kriptovalutama obično je obilježen porastom dominacije Bitcoina. Grayscale ističe da ova tendencija naglašava ulogu Bitcoina kao vodećeg pokazatelja za širi kripto tržište.
  • Rast altcoina: Rastuća cijena Bitcoina obično je prethodila rastu altcoina, jer investitori, ohrabreni profitom od Bitcoina, “kreću u kriptovalute s višim rizikom u potrazi za većim prinosom”. Analitičar Grayscalea Michael Zhao ističe da je ova dinamika bila uočljiva u ciklusu rasta 2021. – 2022., kada je porastu Bitcoina uskoro uslijedio značajan porast vrijednosti altcoina.
  • Tržišna vrijednost Bitcoina: Grayscaleovi analitičari su analizirali tržišnu vrijednost Bitcoina i primijetili “poznatu shemu” u kojoj porast dominacije Bitcoina utire put za rast altcoina.

Ključne razlike u odnosu na prethodne cikluse:

Iako se ovaj ciklus rasta Bitcoina u mnogočemu podudara s prethodnim ciklusima, postoje i tri značajne razlike:

  • ETF-ovi s fizičkim Bitcoinom: Ulaganje u Bitcoin kroz ETF-ove s fizičkim Bitcoinom postalo je dostupnije u ovom ciklusu, što je privuklo nove investiture i dovelo do dodatnog rasta.
  • Pozitivni prilivi u stabilne coine: Stabilni coinovi, kriptovalute vezane za fiat valute, doživljavaju značajan rast u ovom ciklusu. To ukazuje na to da investitori koriste stabilne coine za ulaganje u Bitcoin i druge kriptovalute.
  • Smanjena volatilnost: Volatilnost Bitcoina je u ovom ciklusu manja nego u prethodnim ciklusima. To ga čini privlačnijim za institucionalne investiture, koji su obično oprezniji u odnosu na rizične investicije.

Grayscaleov izvještaj ukazuje da se Bitcoin nalazi u sredini ciklusa rasta. Snažni fundamentalni i tehnički faktori, kao i tri ključne razlike u odnosu na prethodne cikluse, upućuju na to da bi rast Bitcoina mogao nastaviti i dalje.