Dani Bošnjak, flauta | Branko Mihanović, oboa | Danijel Martinović, klarinet | Bánk Harkay, rog | Žarko Perišić, fagot & Evgenia Epshtein, violina | violin

Ovo izdanje donosi probrana djela iz bogate glazbene ostavštine Borisa Papandopula proizašle iz stvaralačkog rada koji se proteže na više od šest desetljeća, koji mapira turbulentan dio hrvatske glazbene povijesti, a čije bogatstvo izvire iz fenomena silnog Papandopulova nadahnuća, životne energije i stvaralačkog žara, koji je kanalizirao u stotine skladbi. Taj se opus iz današnje perspektive sa sigurnošću može nazivati riznicom hrvatske glazbe, a brojni napisi o Papandopulu te diskografska izdanja sa zvučnim zapisima interpretacijā njegove glazbe pokušaji su da se iznova zagrebe po površini njegovih nedostižnih glazbenih, umjetničkih i duhovnih obzora.  (Karolina Rugle)

Cantus