Alisios Camerata međunarodno je afirmirani ansambl jezgru kojeg čini Messiaen ansambl, tj. četvero hrvatskih glazbenika, klarinetist Radovan Cavallin, violinistica Vlatka Peljhan, violončelistica Alja Mandič i pijanistica Mia Elezović.
Alisios Camerata je osnovana 2012. godine, … Na njihovu repertoaru su skladbe izvorno pisane za Messiaen ansambl, ali i vlastite adaptacije mnogih drugih zanimljivih djela raznih epoha. Alisios Camerata je osobito posljednjih godina pobudila interes kod hrvatskih skladatelja, koji sve više pišu izvorna djela za taj sastav. (Bosiljka Perić Kempf, ulomak iz komentara)

Cantus – Alisios Camerata: Introductions
Izdavač: Cantus