Galerija Kula i Atrij Galerije umjetnina 25.5. – 11.7. 2021.
Kubanski umjetnik Carlos Garaicoa (Havana, 1967.) po prvi puta se predstavlja splitskoj i hrvatskoj publici. Instalacijama osmišljenim posebno za prostor Galerije Kula i za Atrij Galerije umjetnina Garaicoa, kroz specifičan spoj povijesti i suvremenosti, progovara o vezama kulture i politike, umjetnosti i društva. Kombiniranjem filmskih plakata ratnih filmova i suvremene masovno proizvedene jeftine grobne plastike, instalacijom u Galeriji

Kula nadovezuje se na praksu kojom iz repozitorija izrazito teških momenata iz povijesti dvadesetog stoljeća, osobito onih vezanih uz ratove i zločine u njima počinjenima, konfrontira suvremenog promatrača s problematikom na izrazito snažan i sugestivan način. Njegov pogled nije nostalgičan ni ideološki, već je fokusiran na anomalije „po srodnosti“ koje se razvijaju u različitim povijesnim kontekstima i prodiru duboko u sadašnjost. S druge strane, u atriju Galerije umjetnina postavlja rad kojim otvara dijalog između umjetnosti i urbaniteta, istražujući socijalnu strukturu grada kroz motive arhitekture. Garaicoa svoja kreativna pregnuća upravlja ka konstrukciji imaginarnog okruženja za artikulaciju govora neke nove realnosti, nalik urbanim aglomeracijama, koje podjednako prevodi u taktilno polje umjetničkog eksperimenta, kao i u utopijski intelektualni diskurs. Posežući za kolaborativnim radom i multimedijskom aparaturom Garaicoa stvara snažne vizualne kompozicije kao platforme različitog tipa govora, prvenstveno kritičkoga. Pritom ne zapostavlja ni estetsku kvalitetu kao snažno oruđe podražaja receptora. Iako u naravi koristi izrazito ideološki i politički motivirane događaje, njegov govor za cilj nema politički pamflet, niti politički diskurs, već je više usmjeren ka transcendentnim i duhovnim praksama unutar područja suvremenog umjetničkog stvaralaštva.

Izložba u Splitu fokusirat će se na radove koji propituju konvencionalne estetske norme u medijima fotografije, instalacije, skulpture, crteža.
Njegova izložba hrvatsku javnost upoznaje s jednim od najvitalnijih suvremenih kubanskih autora, snažnog internacionalnog odjeka i značenja.
Izložba Carlosa Garaicoe je nastavak uspješne suradnje Galerije Kula i Galerije umjetnina nakon organizacije nekolicine izložbi: Juliao Sarmenta (2016), Mimma Paladina (2017), Ignasi Aballia (2018), Tony Cragga (2019) i Matt Mullicana (2020) koje su organizirane s idejom kvalitetnije internacionalizacije umjetničkih prezentacija u Splitu i Hrvatskoj.

Carlos Garaicoa rođen je1967 u Havani, a trenutačno živi i radi u Havani i Madridu.
Među njegovim najvažnijim samostalnim izložbama izdvajaju se: Fondazione Merz, Torino (2017); MAAT, Lisbon (2017); Azkuna Zentroa, Bilbao (2017); Museum Villa Stuck, Munich (2016); Nasjonalmuseet, Oslo (2015); CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, Madrid (2014); Fundación Botín, Santander (2014); NC-Arte and FLORA ars + natura, Bogotá (2014); Kunsthaus Baselland Muttenz, Basel(2012); Kunstverein Braunschweig, Brunswick, Germany (2012); Contemporary Art Museum, Institute for Research in Art, Tampa (2007); H.F. Johnson Museumof Art, Cornell University, Ithaca, New York (2011); Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), Amsterdam (2010); Centre d’Art la Panera, Lérida (2011); Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos (CAB), Burgos (2011); National Museum of Contemporary Art (EMST), Athens (2011); Inhotim Instituto de Arte Contemporáneo, Brumadinho (2012); Caixa Cultural, Río de Janeiro (2008); Museo ICO (2012) and Matadero (2010), Madrid; IMMA, Dublin (2010); Palau de la Virreina, Barcelona (2006); Museum of Contemporary Art (M.O.C.A), Los Angeles (2005); Biblioteca Luis ÁngelArango, Bogotá (2000).
Sudjelovao je na prestižnim umjetničkim manifestacijama: Havana Biennial (1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2009, 2012, 2015), Shanghai Biennial (2010), São Paulo Biennial (1998, 2004), Venice Biennial (2009, 2005), Johannesburg Biennial(1995), Liverpool Biennial(2006) i Moscow Biennial(2005), Triennials: Auckland (2007), San Juan (2004), Yokohama (2001) i Echigo-Tsumari (2012); Documenta 11 (2003) and 14 (2017) i Photo España 12 (2012).
U 2005. godini primio je 29. International Contemporary Art Prize Foundation “Pierre de Monaco” in Montecarlo, i Nagradu Katherine S. Marmor u Los Angelesu.