Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu nastavlja ljetni edukacijski program za mlade glazbenike, a u tijeku su Čarobna flauta – međunarodna škola i masterclass za violinu, violu, violončelo, kontrabas te komornu glazbu.

Međunarodnu školu Čarobna flauta mentorski vode Ljubiša Jovanović, Renata Penezić, Dani Bošnjak, a poseban gost je Christina Fassbender i traje do 7. kolovoza. Škola obuhvaća edukaciju za sve dobne skupine flautista, a individualna nastava prilagođena je svakom polazniku. Težište rada je na tonskoj tehnici i intonaciji te stilskim različitostima kao i njihovoj pravilnoj interpretaciji.

Seminare za gudače vode Anđelko Krpan, Milan Čunko, Branimir Pustički i Ilin Dime Dimovski. Namijenjeni su početnicima, višim razredima, studentima i mlađim profesionalcima. Program rada prilagođava se sukladno nivou mladih glazbenika, a obuhvaća svakodnevni intenzivni rad s profesorom kroz individualnu nastavu i skupno muziciranje što omogućuje usavršavanje tehnike sviranja i umjetničko sazrijevanje. Cilj tečaja je razvijanje tehnike, sistematizacija vježbanja, analitički pristup te muzički razvoj. Na programu orkestralnih dionica je opširni opus klasičnog repertoara simfonijskog i komornog orkestra, kao i dionice kontrabasa za orkestar.

Mladi glazbenici, polaznici seminara i njihovi mentori za grožnjansku publiku održat će i koncerte kako bi praktično prikazali vlastiti napredak. Komorni koncert studenta održat će se 5. kolovoza od 21 sat u dvorani Kaštel. U istoj dvorani publika će uživati i u koncertu Gudačkog orkestra HGM-a 6. kolovoza s početkom u 21 sat, a od 18 sati na Trgu ispred župne crkve održat će se završni koncert polaznika flaute. U subotu, 7. kolovoza održat će se završni koncert mladih gudača s početkom od 15 te od 17 sati. Detaljne informacije o edukacijama za mlade i koncertima potražite na www.hgm.hr mrežnim stranicama.

Program u koncertna dvorana “Kaštel” od 21 h
Četvrtak, 5. kolovoza 2021.
Komorni koncert studenata
Ivan Jarnović: Duo za dvije violine u B-duru, op. 24, br. 1
Allegro moderato
Rondo. Allegro spiritoso
Bela Bartok: Dua za dvije violine br.
Tanja Felja i Ema Perić, violine
Ludwig van Beethoven: 4. gudački kvartet u c-molu, op. 18, br. 4
Allegro ma non tanto
Scherzo. Andante scherzoso quasi Allegretto
Minuet. Allegretto
Allegro
-stanka-
Johannes Brahms: 2. gudački kvartet u a-molu, op.51, br. 2
Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi Minuetto, moderato
Finale. Allegro non assai

Matej Žerovnik, violina
Luka Kojundžić, violina
Filip Kojundžić, viola
Lucija Mušac, violončelo

Petak, 6. kolovoza 2021.
Koncert Gudačkog orkestra HGM-a
umjetničko vodstvo: Anđelko Krpan, Milan Čunko, Branimir Pustički i Ilin Dime Dimoski
Antonio Vivaldi: Koncert za 4 violine i gudače u e-molu, op. 3, br. 4
Andante – Allegro assai – Adagio – Allegro
solisti: Matej Žerovnik, Luka Kojundžić, Tanja Felja
i Ema Perić, violine

Antonio Vivaldi: Koncert za violinu i gudače, Ljeto
Allegro non molto – Adagio – Presto
solistica: Letizia Ulika Roce, violina
Karl Juraj Wisner von Morgenstern: Allegro za violu i gudače
solistica: Tonka Philips, viola
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu i orkestra
u G-duru, KV 216 (inačica za violinu i gudače)
Allegro
solistica: Tao-Yuan Hsiao (Elisa), violina
Peter Iljič Čajkovski: Pezzo capriccioso op. 62 za violončelo i orkestar (inačica za violončelo i gudače)
solistica: Hana Rabadan, violončelo
Benjamin Britten: Simple Symphony op. 4
Boisterous Bourree – Playful Pizzicato – Sentimental Sarabande – Frolicsome Finale