Izložena djela Damira Očka nastala su u vremenu izrazito rubna umjetnikovog iskustva. Naime, nakon razornog potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. što se događa u jeku pandemije bolesti COVID-19, umjetnik se suočava sa fizički ruiniranim prostorom svoga atelijera. U njemu zatiče oštećene radove, ali i mnoge druge materijale koje je vremenom akumulirao s nakanom da bi jednom mogao iskoristiti njihov ekspresivni potencijal ili ih nadograditi, možda na koncu i odbaciti. Suočavanje s fizičkim posljedicama prate i nutarnji nemiri te anksioznost pojačani čestim podrhtavanjima tla i globalnim osjećanjem neizvjesnosti i izolacije.
Očko pristupa oštećenim radovima i materijalima sagledavajući ih i tretirajući na potpuno nov način. Poseže za tehnikom kolaža te reže njihove dijelove i konstruira vizualno i semantički zanimljive kompozicije. Svaki od novonastalih radova povezan je s jednom od ljudskih fobija čiji je katalog pozamašan, a Očko ih prepoznaje kao refleks globalnog odraza, ali i kao načine osobnog suočavanja s vlastitim gubitkom. Na taj način razvalina njegova atelijera – fizička, baš kao i mentalna – transmutirana je u mjesto novog i potencijalno vedrog početka. Stoga konture odabranih fobija umjetnik vizualno skicira maskirajući ih u žovijalne i rasvijetljene kompozicije kolaža, a njihov naziv utapa u anagrame koji prate svaki rad.
Damir Očko (1977., Zagreb) multimedijalan je umjetnik koji plijeni pažnju publike podjednako u Hrvatskoj i inozemstvu. Samostalna predstavljanja priređena su mu u relevantnim domaćim i svjetskim institucijama.
Izložba je otvorena od 19. ožujka 2021. – 24. travnja 2021.