Elly Bašić

“Život i djelo Elly Bašić jedinstvena je knjiga od posebnog značenja u okvirima nacionalne opće i glazbene pedagoške znanosti te kulture u cjelini.

Ovo potpuno izvorno djelo nastalo je na temelju osobnog arhivskog, bibliografskog i ostalog istraživanja autorice Denis Vasilj, koja stilski živo ali objektivno obrađuje životnu borbu, originalno postignuće i sudbinu žene intelektualne stvarateljice u okvirima kasnoga građanskog i kasnijeg socijalističkog društva u Hrvatskoj tijekom većeg dijela 20. stoljeća. Dokumentirano i staloženo pruža uvid ne samo u jedno značajno inovacijsko znanstveno-kulturno područje nego i u širi društveno-politički kontekst u kojem su ta inovativna glazbeno-pedagoška teorija i praksa nastale, borile se i izborile za pravno građanstva i za svoju konačnu institucionalizaciju.

Ovo je djelo namjenjeno povjesničarima glazbene i opće pedagogije, muzikolozima, studentima i nastavnicima glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji, Učiteljskom fakultetu i drugim pedagoškim fakultetima te širem krugu zainteresiranih za hrvatsku i europsku znanstveno-humanističku i pedagošku baštinu.” – akademik Stanislav Tuksar

Izdavač: Alfa