Novi istraživanje pokazuje da djeca više vjeruju robotima nego ljudima. U istraživanju, djeci su prikazani videozapisi robota i ljudi koji označavaju predmete. Djeca su češće vjerovala robotima, čak i kada su roboti davali pogrešne informacije.

Istraživanje sugerira da djeca robote vide kao pouzdanijije od ljudi. To bi moglo biti zato što se roboti ne doživljavaju kao da imaju iste namjere kao ljudi. Potrebno je naravno više istraživanja kako bi se razumjelo zašto djeca više vjeruju robotima.

Ovo istraživanje ima niz implikacija. Na primjer, sugerira da bi se roboti mogli koristiti u obrazovanju za poučavanje djece o određenim temama. Osim toga, roboti bi se mogli koristiti u zdravstvenoj zaštiti kako bi pomogli djeci koja pate od anksioznosti ili depresije.

Naravno, postoje i neki potencijalni rizici povezani s djecom koja više vjeruju robotima nego ljudima. Na primjer, djeca bi se mogla lakše manipulirati robotima. Osim toga, djeca bi se mogla previše oslanjati na robote i ne razvijati vještine potrebne za interakciju s ljudima.

Ukupno, ovo istraživanje podiže niz važnih pitanja o odnosu između djece i robota. Potrebno je više istraživanja kako bi se razumjeli potencijalni koristi i rizici ovog odnosa.