dunjaluk

Dunja Bahtijarević, glas | Luka Čapeta, gitara

Sve pjesme su tradicijske osim Bogata sam (Marko Nešić, 1873 – 1938) i dijela teksta Vrbasa (Dunja Bahtijarević)

Sve aranžmane potpisuje Dunjaluk.

U pjesmi Mujo flautu je odsvirala Nika Bauman.

Snimljeno I Recorded: Sunday Studios, Sveta Nedelja
Tonsko snimanje I Sound Engineer: Sven Pavlović
Postprodukcija I Post Production: Hrvoje Nikšić
Glazbeni producenti I Music Producers: Dunja Bahtijarević i Luka Čapeta
Urednik I Editor: Davor Drezga
Prijevod I Translation: Dunja Bahtijarević i Dora Novinc
Lektura I Proofreading: Darragh Quinn
Fotografija I Photography by: Marina Uzelac
Likovno oblikovanje I Design: Ivan Čadež

Nakladnik I Publisher: Cantus d.o.o.