Flynas, saudijska niskotarifna aviokompanija, objavila je izvješće o poslovanju za 2023. godinu u kojem je zabilježila povijesni rekord u broju prevezenih putnika i prihoda.

Ukupno je Flynas prevezao 30,6 milijuna putnika u 2023. godini, što je povećanje od 35% u odnosu na 2022. godinu. Prihod je iznosio 2,8 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 50% u odnosu na prethodnu godinu.

Ovaj uspjeh Flynas-a je rezultat rasta potražnje za putovanjima u Saudijskoj Arabiji, kao i ulaganja aviokompanije u širenje svoje mreže i flote.

Rast broja putnika

Flynas je u 2023. godini ostvario značajan rast broja putnika u svim segmentima poslovanja. U domaćem prometu prevezao je 14,7 milijuna putnika, što je povećanje od 30% u odnosu na 2022. godinu. U međunarodnom prometu prevezao je 15,9 milijuna putnika, što je povećanje od 40%.

Najpopularnije destinacije Flynas-a u 2023. godini bile su:

  • Dubai (UAE)
  • Istanbul (Turska)
  • Amman (Jordan)
  • Kairo (Egipat)
  • Beirut (Libanon)

Rast prihoda

Rast broja putnika rezultirao je i rastom prihoda Flynas-a. U 2023. godini prihod je iznosio 2,8 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 50% u odnosu na 2022. godinu.

Ovaj rast prihoda je rezultat povećanja broja putnika, kao i povećanja cijena karata.

Ulaganja u širenje mreže i flote

Flynas je u 2023. godini uložio u širenje svoje mreže i flote. Ukupno je preuzeo 19 novih zrakoplova, čime je njegova flota narasla na 64 zrakoplova. Ovo širenje omogućilo je Flynas-u da pokrene nove linije i poveća broj letova na postojećim linijama.