Godišnja_produkcija

Pozivamo Vas na Godišnju produkciju Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku koja će se održati u utorak, 11. lipnja 2024. godine.

Tijekom dana Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku pripremila je brojne produkcije kojima će biti predstavljeni radovi svih šest odsjeka kao sinergija kreativnosti, istraživačkog duha, povezivanja različitih umjetničkih disciplina i međusobne suradnje.

Program otvorenja Godišnje izložbe radova započinje u 19 sati u prostoru sveučilišnog kampusa (Ulica cara Hadrijana 8c, ispred zgrade Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost).

11:00
/Predstavljanje Akademijinih izdanja 2023./2024. (Salon 33)
Sudjeluju: Igor Tretinjak, Jasminka Najcer Sabljak, Livija Kroflin, Marija Šain,
Mirna Sabljar, Jurica Novaković
16:30
/Produkcija radova Odsjeka za kulturu, medije i menadžment
(zgrada Odsjeka za glazbenu/kazališnu umjetnost, P5/prizemlje)
Studenti: Tea Buršić, Tea Nemet, Matija Močić, Ana Novaković, Nikola Stipić, Ena Oršolić, Jana Krtinić,
Ema Curić, Lucija Glibota, Božica Bjelokapić, Barbara Ušković, Lucija Oršolić, Lucija Pavošević, Petra
Andel, Matea Štrok, Lucia Murković, Ana Uremović, Sven Bonet, Ema Vidović, Bruno Očevčić, Nives
Plander
Mentori: prof. art. Davor Šarić, izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić, doc. dr. sc. Damir Šebo,
doc. art. Branko Čegec, dr. sc. Snježana Barić-Šelmić, viša asistentica, Gabrijela Baraban, naslovna
predavačica, Lorna Kalazić Jelić, asistentica
17:00
/Odsjek za kreativne tehnologije (zgrada broj 18)
Radionica izrade ginjola (za djecu od 6 do 12 godina starosti)
Studenti: Marion Plavec, Gabrijela Bednjanec i Tihana Pavoković
Mentorica: Lorna Kalazić Jelić, asistentica
18:00
/Odsjek za glazbenu umjetnost (Svečana dvorana)
Koncert Gotovac/Vrhovski
Studenti: Akademski pjevački zbor, Akademski tamburaški orkestar Strossmayer,
Operni studio Akademije
Mentori: prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prof. art. dr. sc. Berislav Jerković,
Marko Sesar, viši umjetnički suradnik
PROGRAM OTVORENJA GODIŠNJE IZLOŽBE (sveučilišni kampus)
19:00
/Odsjek za kazališnu umjetnost/
Irving Berlin: Anything you can do, iz mjuzikla Annie Get Your Gun
Gabriela Redžić i Domagoj Pintarić, voditelji programa svečanog otvorenja Godišnje izložbe
uz klavirsku pratnju Martine Kuterovac
Mentori: doc. art. Veronika Hardy Činčurak, Marijan Josipović, asistent
/Odsjek za glazbenu umjetnost/
Frédéric Chopin: Poloneza u A-duru, op. 40, br. 1
Dora Pejačević: Ljiljani (iz ciklusa Život cvijeća, op. 19)
Marija Pranjić, klavir
Mentorica: mr. art. Renata Karša, umjetnička savjetnica
/Odsjek za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe/
Martin Raguž: Bagatela
Karlo Čatić, brač, Martina Kuterovac, klavir
Mentori: prof. dr. sc. Vladimir Vladimirov, Darko Čuvidić, asistent,
Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica
Dora Pejačević (obr. Xhevdet Sahatxhija): Ruža (iz ciklusa Život cvijeća, op. 19)
Vanesa Iličić, gitara
Mentor: Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik
19:30
/Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost/
Dodjela nagrada i pohvala studentima Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost
20:00
/Koncerti (sveučilišni kampus)
20:00 Duo Nespojivo
20:45 Heart of Jack
21:30 DJ Robert Fišer (Alumni AUK-a)
21:00
/Odsjek za kazališnu umjetnost/ (P1/prizemlje)
Ništa nije večno sem Brene
Studenti: Ana Ilakovac, Tea Mandarić, Lora Kovač, Asja Vidović, Rafael Anočić, Stjepan Bešlić, Matej
Žerjav, Ivan Dragičević (ispitna produkcija studenata 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija
Gluma i lutkarstvo)
Mentori: doc. art. Nenad Pavlović, Matea Bublić, asistentica, Goran Guksić, naslovni umjetnički
suradnik