U ekološkoj proizvodnji biljke se tretiraju biljnim pripravcima, korovi uglavnom odstranjuju mehaničkim putem, a biljke dobivaju hraniva iz organskih gnojiva. Jedna od temeljnih razlika ekološke od konvencionalne poljoprivrede jest zabrana primjene tzv. konvencionalnih mineralnih gnojiva. Za suzbijanje štetnika u ekološkoj proizvodnji, osim biljnih pripravaka služe i prirodni neprijatelji štetnika koji su nezamjenjiv dio održive poljoprivrede kao i strategije suzbijanja invazivnih štetnih organizama. Iako su ekološki povoljnije mjere manje učinkovitije, njima se dugoročno postiže bolji uspjeh, a sve što je ekološki povoljno i ekonomski je opravdano. Uz prilog ovog broja: Gnojidba i zaštita u ekološkoj poljoprivredi, novi broj Gospodarskog lista donosi slijedeće teme: Rane sorte koštičavog v oća; Kako zaraditi u uzgoju krastavaca; Nova prskalica; Kako napraviti okomiti vrt; Kumkvat-zlatna naranča i mnoge druge priloge.

Specijalni prilog svakog broja je Pisali smo prije 100 godina, te ilustrirani Gospodarski oglasnik