Izvršni odbor Europske unije predložio je da se Britancima dopusti posjeta EU bez viza. Komisija je rekla da Britanci neće trebati vize za boravak do 90 dana u roku od 180 dana sve dok se to ostvaruje recipročno za državljane EU.

U scenariju u kojem Velika Britanija napušta EU, to bi se primjenjivalo od 30. ožujka 2019. Međutim, ako se postigne dogovor, primjenjivat će se od kraja prijelaznog razdoblja.

Tranzicija je trenutačno na rasporedu od kraja 2020.

Trenutno, državljani iz 56 zemalja izvan EU mogu boraviti u Velikoj Britaniji do šest mjeseci bez viza, ali im nije dopušteno raditi, studirati ili ostati trajno u zemlji.