U svijetu glazbenih privlačnosti flauta i harfa vjerojatno su jedan od najpopularnijih parova u svijetu, kaže Diana – toliko različiti instrumenti u mogućnostima izvedbe – tu je i tajna njihova međusobnog nadopunjivanja: flauta je pokretna, živa, virtuozna, ponekad nježna, ponekad agresivna, pjevna i lirična u dugim frazama i beskonačnim dahovima, a duhovito skakutava i neuhvatljiva u brzim staccatima.

Harfa ima harmonijsku narav, i vibracije njezinih arpeđiranih suzvučja ili rastavljene pasaže ocrtavaju neuhvatljive konture, dok glissandom daje sjaj i bljesak kao karakteristične i prepoznatljive signale, pojašnjava Diana. I baš tako, u svojemu sljubljivanju
one će dati posebne i lijepe boje, baš kao što su ove, sjedinjene na albumu I colori – zaigrane boje zvukova u razigranim zvukovima boja.

(Iva Lovrec Štefanović, autorica komentara dvojezičnog izdanja popratne programske knjižice – hrvatski / engleski)

Cantus d.o.o., 2021.