Iberia Group od ovoga mjeseca nudi redovne letove za ukupno 55 destinacija u Španjolskoj i ostatku Europe, uključujući nove izravne usluge za Prag i Berlin. Kao i u srpnju, letovi na dugim relacijama obavljaju se prema zemljama otvorenim za zračni promet, uključujući Urugvaj, Kostariku, Ekvador ili Sjedinjene Države.

Iberia također obavlja posebne teretne letove za zemlje koje su i dalje zatvorene u rasporedu prometa. Svi letovi podliježu nacionalnim ograničenjima i COVID pravilima.

Ovi letovi predstavljaju samo 27 posto planiranog rasporeda leta Iberie prije Covid-19 krize, što je za devet postotnih bodova više u odnosu na srpanj, zahvaljujući novim destinacijama i dodanoj frekvenciji do Kanarskih i Balearskih otoka, Barcelone i drugih turističkih odredišta.