Ima li grada istočno od raja

Na izložbi će biti predstavljen prijedlog smjera prostornog razvoja šireg urbanog područja grada Splita skupom nacrta infrastrukturnih i urbanističkih modela fokusiranih na područje istočnog dijela grada između splitske zaobilaznice i donjeg toka rijeke Žrnovnice koji kulminiraju projektom trajektne luke Orišac. Split 21 je misao o cjelini grada Splita kao dijela najvećeg metropolitanskog područja na istočnom Jadranu koje ovim planom hvata korak sa 21. stoljećem. Ovaj dokument želi biti i provokacija koja nastoji pokrenuti dijalog i motivirati nove generacije da promišljaju model razvoja Splita kao metropolitanskog grada.

Studiju će predstaviti autori:

prof.art. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
doc.art. Ivan Jurić, dipl.ing.arh.
Jere Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Izložbu možete pogledati do 18. lipnja 2022.