Svijet nastavlja juriti prema klimatskoj katastrofi, prema novom izvješću koje zaključuje da sada postoji 50-50 šansi da će globalne prosječne temperature premašiti 1,5°C zatopljenja u odnosu na predindustrijske razine u sljedećih pet godina.

“Šansa da barem jedna godina prijeđe 1,5°C iznad predindustrijskih razina između 2022.-2026. je otprilike jednako vjerojatna (48%). Međutim, postoji vrlo mala šansa (10%) da petogodišnja srednja vrijednost prijeđe ovaj prag”, navodi se u izvješću meteorološke službe Ujedinjenog Kraljevstva.

Prošle godine je Met Office procijenio da postoji 40% šanse da će planet premašiti 1,5°C zagrijavanja u roku od pet godina, makar samo nakratko. Od tada, međutim, ljudi su nastavili pumpati stakleničke plinove u atmosferu, pogoršavajući globalno zagrijavanje. Od 2021. prosječne globalne temperature porasle su za 1,1°C , ali tempo zatopljenja se povećava nakon porasta emisija.

Autori izvješća napomenuli su da bi se, ako bi i kada bi Zemlja premašila oznaku od 1,5°C, mogla vratiti na niže prosječne globalne temperature uklanjanjem ugljika, ali bez sveobuhvatnih mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, trenutna putanja porasta temperatura bila bi 100% sigurna.