Ivan Kožarić

Retrospektiva Ivana Kožarića, u povodu 100. obljetnice rođenja, tako i prikladno nazvana „Jedna od mogućih 100“, održana je u MSU-u, u suradnji s Gliptotekom HAZU. Jedan od mogućih prikaza tako golemog i raznovrsnog opusa našeg omiljenog kiparskog barda, mnogi su posjetili, čak i nekoliko puta. Stoga, da bi publikacija postala dostupna široj javnosti, objavljujemo je kao e-katalog.

Sažeti tekstovi po desetljećima prate transformativne postupke u Kožarićevu stvaralaštvu. Uz reprodukcije djela, ostvarenih projekata i onih koji su ostali u skicama, mnogo je fotografija postava izložbe koje potpisuje Boris Cvjetanović. Putovanje kroz gotovo sedam desetljeća tog iznimno dinamičnog opusa započinje od najranijih, studentskih dana u 1940-ima i završava s posljednjim djelima, nastalim u novom tisućljeću.

Sam umjetnik neočekivanim je gestama davao do znanja da svoje djelo smatra otvorenim, nikad završenim jer kreativnu energiju ne treba „okameniti“, nego je pustiti da mijenja dalje i djelo i svijet.

Posljednje poglavlje kataloga posvetili smo vezama akademika Ivana Kožarića s Gliptotekom HAZU, institucijom u čiju se povijest upisao i kao voditelj.

Autori tekstova: Radmila Iva Janković,Tihana Boban i Filip Turković Krnjak

Tekstove su prevele: Nikolina Jovanović, Mirta Jurilj i Gorka Radočaj

Urednice: Radmila Iva Janković i Magdalena Getaldić

e-katalog objavljen je u zasebnim izdanjima, na hrvatskom i engleskom jeziku. Dostupan je na web stranicama MSU-a i Gliptoteke HAZU: https://gliptoteka.hazu.hr/files/file/pdf/2022/Kozaric_e-katalog.pdf