Uz ispiranje zlata, splavarstvo je na rijeci Dravi zacijelo najzanimljivije staro zanimanje. Proučavanjem povijesti splavarstva (fljojsarstva) na Dravi akademik Dragutin Feletar bavi se već gotovo pola stoljeća, a sada je tu građu sistematizirao i bogato ilustrirao.

Razvoj splavarstva na Dravi, njegovo ekonomsko i društveno značenje i život splavara (fljojsara, dravskih „mornara“) u knjizi je prikazan kronološki i pojavno (kroz funkcije). Najprije su temeljito razrađene fizičko-geografske značajke Drave, što je osnovni uvjet za prometovanje rijekom. Potom slijedi prikaz razvoja splavarstva na Dravi od antičkih vremena (Poetovio, Ptuj) do zatiranja ovog zanimanja na početku Drugog svjetskog rata. Posebno je prikazan razvoj splavarstva do 19. stoljeća, zatim zlatno doba ove djelatnosti u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća te posebno tema o Donjoj Dubravi kao poslovnom središtu fljojsarstva na Dravi. Slijedi opis izgradnje šajki i splavi, a posebno je zanimljivo poglavlje o načinu plovidbe i životu dravskih splavara. Knjiga završava prikazom Drave kao suvremenog resursa razvoja turizma, a dana je (kao prilog) i kratka povjesnica Nautičkog kluba „Fljojsar“ iz Donje Dubrave.

Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Lučka Lorber i prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, dok je urednik dr. sc. Petar Feletar.

Izdavač: Meridijani