Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) procijenio je dokument o politici kripto imovine koji je objavio fond i izrazio svoje slaganje s njegovim predloženim okvirom politike. Dokument pod nazivom “Elementi učinkovitih politika za kripto imovinu” razvio je okvir od devet načela politike koji se bave makrofinancijskim, pravnim i regulatornim pitanjima te pitanjima međunarodne koordinacije.

Predložena načela bila su uglavnom prilično široka, s naglaskom na analizu, nadzor i čuvanje. List izričito kaže da bi prijedloge trebali uzeti u obzir “direktori”. Prvo načelo je sadržavalo konkretnu zabranu, koja glasi:

“Čuvajte monetarni suverenitet i stabilnost jačanjem okvira monetarne politike i nemojte davati kripto imovini službenu valutu ili status zakonitog sredstva plaćanja.”

Izvršni odbor izrazio je svoje slaganje s prijedlozima u dokumentu i posebno podržao svoj stav o kriptovaluti kao zakonskom sredstvu plaćanja, rekavši da se članovi “općenito slažu” s tim. Odbor je također ponovio načelo “ista aktivnost, isti rizik, ista regulacija” i “naglasio da Fond može poslužiti kao predvodnik u daljnjem analitičkom radu” na kripto imovini.