I Am Woman, bigrafska drama posvećena australijskoj pjevačici Helen Reddy, čiji je singl (koji također daje naslov filmu) imao ogroman utjecaj na feministički pokret i bitku za priznanje jednakosti spolova.

Unjoo Moon režira biografiju koja je jednako glazbena koliko i politička u povijesnom trenutku koji je savršen i za žanr i za temu koja stoji iza filma: osnaživanje žena.

Ipak, upravo zato što se goli živac suvremene civilizacije rješava žanrom – biografskim filmom – u potpunom ponovnom otkrivanju, čini se vrlo važnim odabrati prave tonove, likove i narativne metode.

Uskoro u kinima