pobuna okupacija poraz

Knjiga je iscrpan prikaz, dakako u okvirima dostupnsti arhivskog gradiva, srpske pobune u zapadnoj Slavoniji, odnosno razdoblja neposredno uoči i na početku otvorene velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku.

Usredotočena primarno na političke aspekte srpske pobune i agresije na području zapadne Slavonije 1990.i 1991., autorica u knjizi, na temelju izvora, prikazuje djelovanje lokalnih srpskih političara prema hrvatskoj vlasti, prema srbijanskoj vlasti te prema vodstvu pobunjenih Srba u Kninu i na području istočne Slavonije.

U posebnim poglavljima obrađuje teme i događaje koje smatra važnima za razumijevanje procesa političkog i vojnog organiziranja Srba u zapadnoj Slavoniji, koji je rezultirao napadom na hrvatske snage i okupacijom znatnog dijela zapadne Slavonije.

Izdavač: Alfa