Mnogi ljudi misle da je matematika ljudski izum. Za ovaj način razmišljanja matematika je poput jezika: može opisivati ​​stvarne stvari u svijetu, ali ne ‘postoji’ izvan umova ljudi koji je koriste.

Ali pitagorejska škola u staroj Grčkoj imala je drugačije mišljenje. Njihovi zagovornici vjerovali su da je stvarnost u osnovi matematička.

Više od 2000 godina kasnije, filozofi i fizičari počinju ozbiljno shvaćati ovu ideju. Matematika je bitna komponenta prirode koja daje strukturu fizičkom svijetu.

Pčele u košnicama proizvode šesterokutno saće. Zašto?

Prema ‘pretpostavci saća’ u matematici, šesterokuti su najučinkovitiji oblik za popločavanje ravnine. Ako želite potpuno pokriti površinu pomoću pločica ujednačenog oblika i veličine, a da ukupnu duljinu perimetra zadržite na minimumu, savršeni oblik su šesterokuti.

Charles Darwin je zaključio da su pčele evoluirale da koriste ovaj oblik jer proizvodi najveće stanice za pohranu meda uz najmanji unos energije za proizvodnju voska. Pretpostavka o saću prvi je put predložena u antičko doba, ali ju je tek 1999. dokazao matematičar Thomas Hales.

Kada počnemo tražiti, lako je pronaći druge primjere. Od oblika sapunskih filmova, preko dizajna zupčanika u motorima, do položaja i veličine praznina u prstenovima Saturna, matematika je posvuda.

Ako matematika objašnjava toliko stvari koje vidimo oko sebe, onda je malo vjerojatno da je matematika nešto što smo stvorili. Alternativa je da matematičke činjenice otkrivaju: ne samo ljudi, već kukci, mjehurići od sapunice, motori s unutarnjim izgaranjem i planeti.

Logično je da se pitagoreizam ponovno otkriva u fizici. U prošlom stoljeću fizika je postajala sve više matematička, okrećući se naizgled apstraktnim poljima istraživanja kao što su teorija grupa i diferencijalna geometrija u nastojanju da objasni fizički svijet.

Kako se granica između fizike i matematike zamagljuje, postaje teže za reći koji su dijelovi svijeta fizički, a koji matematički.

Ali čudno je da su pitagorejstvo tako dugo zanemarivali filozofi.

No i to će se sigurno promijeniti. Došlo je vrijeme za pitagorejsku revoluciju, onu koja obećava da će radikalno promijeniti naše razumijevanje stvarnosti.