Bretarijanska filozofija zasniva se na teoriji da je tijelo samoodrživo u prostoru, te da je za održavanje stanica na životu potrebna jedino svjetlost. Na taj način konzumenti dotične filozofske škole ne jedu i ne piju, te žive isključivo od svjetlosti i zraka.
Ovu tvrdnju promiče Bretarijanac Victor Truviano, koautor ove knjige.
Babađi stanje ne dolazi prekmo noći. Za to je potrebno vrijeme i način života i prehrane o kojemu u ovoj knjizi govori sam autor.

Vicente Tiburcio i Victor Truviano: Babađi stanje i Ti, Jogi
Izdavač: Teledisk