Novi uvidi u neuronsku aktivnost povezanu s usamljenošću mogli bi nam pomoći poboljšati način na koji se odnosimo prema njoj, kažu istraživači – i smanjiti brojne utjecaje na fizičko i mentalno zdravlje povezane s osjećajem usamljenosti.

Naš mozak reagira na samoću na gotovo potpuno suprotan način od onoga kako reagira na osjećaj mudrosti, pokazalo je novo istraživanje. To dodaje sve većem broju istraživanja koja sugeriraju da što smo mudriji, to smo manje usamljeni.

Iako je povezanost usamljenost-mudrost uočena i prije, ovo je prvi put da su znanstvenici mogli pogledati očiglednu vezu na neuronskoj razini.

“Zanimalo nas je kako se usamljenost i mudrost povezuju s emocionalnim predrasudama, što znači kako reagiramo na različite pozitivne i negativne emocije.”

Iako stručnjaci kažu da će biti potrebno mnogo više istraživanja – uključujući analizu ljudi tijekom duljeg vremenskog razdoblja – studija pruža koristan pregled kako usamljeniji pojedinci obrađuju informacije u mozgu. Ne čini se da dob ima bilo kakvog utjecaja na ovu obradu informacija, ali s usamljenošću koja sada dostiže razinu ” epidemije ” prema riječima istraživača, svaka pomoć koju medicinski stručnjaci mogu dobiti u upravljanju tim osjećajima (i njihovim utjecajem na mentalno i fizičko zdravlje) mora biti korisno.

“Možda možemo pomoći u odgovoru na pitanje:” možeš li osobu učiniti mudrijom ili manje usamljenom? ” Odgovor bi mogao pomoći ublažiti rizik od samoće. “