Povijest-romskoga-jezika

Romi su najveća nacionalna manjina u Europi bez svoje države, osobita kulturna zajednica u našoj sredini, koju sredina, nažalost, uvelike ne poznaje. Jedan od koraka k upoznavanju romske zajednice svakako je upoznavanje njene povijesti, kulture i običaja, no najveći je i najzahtjevniji korak upoznavanje njezina jezika. Ova je knjiga prvi značajan korak prema tome.

Knjiga Povijest romskoga jezika i suvremeni ustroj vodi nas na uzbudljivo putovanje kroz jezičnu zbilju jednog novoindoarijskog jezika, romskog, koji je zbog specifičnog povijesnog i geografskog konteksta u kojemu se razvijao sačuvao neka stara indoeuropska obilježja čak i bolje od drugih novoindoarijskih jezika, onih koji su geografski ostali ograničeni na Indijski potkontinent, poput hindskog, bengalskog, marathskog, panđapskog, guđaratskog i drugih indijskih novoindoarijskih jezika.

Dok su ti jezici prolazili kroz povijesnu mijenu i dijelom se udaljavali od staroindijskoga, romski je, vjerojatno zbog svoje izmještenosti iz okruženja u kojemu se početno razvijao, sačuvao neke oblike i karakteristike koje ga i danas čine u mnogim elementima bližim staroindijskome od ostalih novoindoarijskih jezika. Osim tog historijsko-poredbenog prikaza (u kojemu se usporednice osobito često vuku s hindskim, danas najraširenijim novoindoarijskim jezikom u Indiji), ova knjiga donosi i sustavan pregled gramatike romskoga jezika, uvodeći djelomice nov sustav i novo nazivlje. Stoga ona jednako kao poredbenolingvistička studija može poslužiti i za učenje romskog jezika.

Katarina Katavić poslijedoktorandica je na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2016. diplomirala germanistiku i indologiju, a 2022. doktorirala lingvistiku. Glavna su joj područja znanstvenog interesa novoindoarijski jezici u poredbenopovijesnoj perspektivi, među kojima je u svojim radovima najviše pažnje posvetila romskome i hindskome jeziku. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim konferencijama s izlaganjima o romskom, hindskom i urdskom jeziku te objavila nekoliko znanstvenih i stručnih članaka. Članica je Gypsy Lore Society, Hrvatsko-iranskog društva – Irandustan, Hrvatske paneuropske unije, Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te Stručnog savjeta nakladničkog niza Filozofski prijevodi Hrvatskog filozofskog društva.

Izdavač: Ibis grafika