Automobili na struju već nekoliko godina nameću se kao budućnost koja je pred vratima. Čelnici svih država podržavaju tu tezu a proizvođači automobila najavljuju djelomično ili čak potpuno napuštanje motora s unutarnjim sagorijevanjem unutar idućih 4-5 godina.

No, pojavom ovog velikom buma zaluđenosti elektro vozilima javila se i velika potražnja za sirovinama. Tako su litij i kobalt, ključni sastojci baterija, unutar nekoliko godina doživjeli rast cijena za duplo a slično se događa i s drugim laganim legurama koje će u budućnosti postati sastavni dio modernih automobila.

I unatoč tome što će velike automobilske kompanije i dalje biti smještene u Njemačkoj, SAD-u, Francuskoj itd. i unatoč tome što su najveća nalazišta kobalta i litija u Kanadi, SAD-u, Zimbabveu i Maroku, kompletnim tržištem automobila lagano počinje suvereno upravljati Kina.

Kina upravlja posljednjom fazom u proizvodnji električnih automobila a to je proizvodnja kobalt-sulfata (ključan element u dobivanju katodnog elementa u baterijama). Budući da izvan granica Kine u svijetu postoji još samo jedna tvornica kobalt-sulfata i to u Finskoj, Kina tako kontrolira više od 80% kompletnog tržišta proizvodnje električnih automobila.

Sve dok su litij i kobalt ključni sastojci baterija električnih automobila Kina će biti ključan čimbenik proizvodnje automobila budućnosti i diktirati cijene koje će u konačnici utjecati na brzinu razvoja ove industrije.