Koliko god da traju, predugo je. Tako će vam odgovoriti sigurno svaka osoba koja je u životu doživjela i najmanje podrhtavanje tla. Međutim, stvarno podrhtavanje potresa ovisi o veličini potresa i udaljenosti promatrača od njega, jer se potresni valovi šire dok putuju i postaju sve slabiji.

Potres magnitude 6 stupnjeva nekoliko stotina kilometara daleko često se može osjetiti 30-40 sekundi. Stvarno trajanje klizanja na potresnom rasjedu obično je prilično kratko, na primjer samo nekoliko sekundi za magnitudu 6. To je zato što se puknuće na granicama ploča vrlo brzo širi, pa je cijeli proces trenja vrlo brzo gotov.

Tijekom najvećih potresa, pucanje rasjeda može se nastaviti i do 5 minuta jer se puknuće širi na dužini od oko 1000 km. Za ove potrese vrlo visoka razina potresnih udara znači da se nekoliko sati može osjećati kontinuirano podrhtavanje tla.