Koncert Jaman Suara ansambla

Koncert ansambla gamelana Jaman Suara će se održati u Kulturnom centru u Osijeku, 3. prosinca 2022. godine s početkom u 20 sati. Ansambl će predstaviti tradicijsku glazbu karakterističnu za otoke indonezijskog arhipelaga koja se izvodi primarno na autohtonim udaraljkaškim glazbalima. Prije večernjeg koncerta održat će se radionice, od 10 do 13 sati, i predavanja, od 15 do 17 i 30, na kojima će sudionici imati izravnu priliku upoznati se s kulturom, instrumentima i glazbom gamelana te obogatiti vlastito razumijevanje različitih kultura, njihovih posebnosti i temeljnih odrednica. Radionice i predavanja namijenjena su studentima Instrumentalnog odsjeka Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku te učenicima Glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku, kao mogućim budućim studentima AUKOS-a. Koncert je otvorenog tipa za sve zainteresirane ljubitelje novih kulturnih događaja, a ulaz je besplatan.

Ovo je prvo gostovanje ansambla Jaman Suara u Osijeku, a događaj organizira Odsjek za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe Akademije za umjetnost i kulturu uz logističku pomoć studenata druge godine diplomskog studija Mediji i odnosi s javnošću te Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama s Odsjeka za kulturu, medije i menadžment, pod mentorstvom dr. sc. Igora Mavrina i asistentice Maje Haršanji.

Članovi ansambla Jaman Suara su: Sara Blažev, Luis Camacho Montealegre, Ena Hadžiomerović, Klara Kosić, Francesco Mazzoleni, Julija Novosel, Lucija Novosel, Francesca Paleka, Anton Palić, Hannah Pavlić i Nikola Trputec koji će se u svojoj glazbenoj izvedbi gamelana osloniti na repertoar i stil sviranja iz Yogakarte, iz sultanskog grada Jave, čije su glazbene kompozicije rezultat zajedničkog rada svih članova ansambla.