Kormorani su veliki, crno-bijele ptice koje se hrane ribom. Nalaze se u mnogim dijelovima svijeta, uključujući i rijeku Kolumbiju u Sjedinjenim Državama i Kanadi. U posljednjih nekoliko godina, populacija kormorana na rijeci Kolumbiji se brzo povećala, što je dovelo do problema za divlje losose.

Populacija kormorana raste

Populacija kormorana na rijeci Kolumbiji je porasla za više od 500% u posljednjih 30 godina. To je posljedica nekoliko faktora, uključujući:

  • Rast populacije kormorana u drugim dijelovima svijeta. Kormorani su se počeli širiti na nove teritorije, uključujući i rijeku Kolumbiju.
  • Poboljšanje staništa kormorana. Kormorani se gnijezde na drveću i stijenama, a rijeka Kolumbija ima mnogo takvih staništa.
  • Smanjenje broja predatora kormorana. U prošlosti su kormorane lovili ljudi i drugi predatori, ali su te aktivnosti smanjene.

Kormorani jedu losose i jedu ih previše

Kormorani su grabežljivci i jedu ribu. Na rijeci Kolumbiji, kormorani se hrane uglavnom lososima. Lososi su važna vrsta za rijeku Kolumbiju i njezine ekosisteme. Kormorani jedu toliko lososa da to ugrožava populaciju lososa. U nekim područjima rijeke Kolumbije, kormorani jedu više od 50% lososa koji se izlegu.

Štetne posljedice

Smanjenje populacije lososa ima štetne posljedice za rijeku Kolumbiju i njezine ekosisteme. Lososi su važna hrana za druge životinje, uključujući orlove, medvjede i ribe. Također, lososi pomažu u oplodnji rijeke.

Kako riješiti problem?

Postoji nekoliko načina za rješavanje problema s kormoranima na rijeci Kolumbiji. Jedan od načina je da se smanji broj kormorana. To se može učiniti lovom, hvatanjem ili trovanjem. Međutim, ti su načini kontroverzni i mogu imati negativne posljedice za druge vrste.

Drugi način za rješavanje problema je da se zaštiti populacija lososa. To se može učiniti izgradnjom brana i drugih struktura koje će spriječiti kormorane da dođu do lososa. Međutim, ti su načini skupi i mogu imati negativne posljedice za druge ekosisteme.

Trenutno, ne postoji jednostavno rješenje za problem s kormoranima na rijeci Kolumbiji. Potrebno je pronaći rješenje koje će zaštititi populaciju lososa, a da pritom ne nanese štetu drugim vrstama ili ekosistemima.