Kozmički hologram – znanstveno razmatranje Jude Currivan o manifestiranju i informiranju svemira

Istražujući informaciju kao kategoriju temeljniju od energije, tvari, prostoraili vremena, doktorica znanosti Jude Currivan proučava mnoštvo najnovijih istraživanja u nizu znanstvenih područja i na svim razinama postojanja kako bipokazala da se naš svemir informira i manifestira hologramski. Ona objašnjavanaćin na koji fraktalni informacijski obrasci koji upravljaju ponašanjem naatomskoj razini, upravljaju i strukturom galaktićkih jatâ u svemiru. Pokazujući daje informacija fizički stvarna, autorica istražuje način na koji nas svijest povezujes mnoštvom međusobno povezanih slojeva univerzalne in-formacije, što nasčini i manifestacijama i su-kreatorima kozmićkog holograma stvarnosti.Currivan objašnjava kako se kvantna mehanika i Einsteinova teorija relativnostinapokon dadu pomiriti ukoliko energiju, tvar i prostor-vrijeme promatramo kaokomplementarne izraze informacije, te istražuje kozmićki hologram kao pravu osnovu podrijetla vrsta i naše vlastite evolucije. Sve to poklapa se i s drevnom mudrošću; autorica nudi ćvrste dokazeda svijest nije nešto što „imamo,“ već da je to temeljna narav onoga što jesmo i štocijeli svemir jest.Biblioteku obelisk uređuje Krešimir Mišak sa 4 osnovna područja interesa: alternativna arheologija; svijest, kozmologija,parapsihologija, priroda života; zdravlje i misterija.

Dr.sc. Jude Currivan: Kozmički hologram

Izdavač: AGM