Dostupni su najnoviji podaci istraživanja živog svijeta na zemlji i neki podaci su vrlo interesantni te prikazuju beznačajnu ulogu čovjeka u toj populaciji.

Od ukupno 7.6 milijardi ljudi na zemlji, gledajući biomasu tijela, postotak čovjeka u svim živim bićima je svega 0,01%, no to nas nije spriječilo da izravno utječemo na izumiranje više od 80% sisavaca i preko 50% svih biljaka na Zemlji.

Bakterije, prema istraživanju, predstavljaju dominantan oblik života na zemlji i predstavljaju 13% kompletnog života no biljke su apsolutni rekorder po svojoj biomasi i predstavljaju 82% svih živih bića.

Sva ostala bića, od insekata pa sve do riba i kompletno svih sisavaca čine samo 5% ukupnog života na Zemlji.

Šokantna je i činjenica koliko se smanjio broj divljih životinja. Uzgajana perad čini 70% svih ptica na Zemlji a 60% svih sisavaca čini stoka (uglavnom goveda i svinje).

Uništavanje prirodnih staništa i života na zemlji zadnjih 50 godina poprimilo je tolike razmjere da znanstvenici ovo “istrebljenje” nazivaju i 6. po redu masovnim izumiranjem u povijesti Zemlje dugoj više od 4 milijarde godina.