Željeli to ili ne prepušteni smo milosti i nemilosti prirodne selekcije. Naši su se preci prilagođavali, razmnožavali se i umirali, prenoseći sitne genetske mutacije koje su na kraju učinile ljude onim što smo danas.

No, evolucija više nije striktno vezana uz gene, sugerira novo istraživanje. Umjesto toga, ljudska kultura možda pokreće evoluciju brže nego što genetske mutacije mogu pratiti silne promjene u našim životima.

U ovoj koncepciji evolucija više ne zahtijeva genetske mutacije koje donose prednost preživljavanja koje se prenose i postaju raširene. Umjesto toga, naučena ponašanja koja se prenose kroz kulturu su “mutacije” koje pružaju prednosti preživljavanja.

Ova takozvana kulturna evolucija sada može oblikovati sudbinu čovječanstva snažnije od prirodne selekcije, tvrde istraživači.

Prilagođavamo se razvojem cjepiva i drugih medicinskih intervencija, koje nisu rezultat rada jedne osobe, već mnogih ljudi koji grade na akumuliranim “mutacijama” kulturnog znanja.

Razvojem cjepiva, ljudska kultura poboljšava svoj kolektivni ” imunološki sustav “.

Koncept kulturne evolucije započeo je od samog oca evolucije. Charles Darwin razumio je da bi se ponašanje moglo razvijati i prenijeti na potomstvo baš kao što su i fizičke osobine, ali znanstvenici su u njegovo doba vjerovali da su promjene u ponašanju naslijeđene. Na primjer, ako je majka imala osobinu koja ju je nagovarala da nauči kćer da se hrani određenim namirnicama, ona bi ovu naslijeđenu osobinu prenijela na svoju kćer. Zauzvrat, vjerojatnije je da će njezina kći preživjeti, a kao rezultat toga, ta će osobina postati češća u populaciji.

A sada, kažu, kulturna promjena omogućuje nam da evoluiramo na način na koji same biološke promjene ne bi mogle.

Evo zašto: Kultura je orijentirana na grupe i ljudi u tim skupinama razgovaraju, uče i oponašaju jedni druge. Ova ponašanja u skupini omogućuju ljudima da prenose prilagodbe koje su naučili kroz kulturu brže nego što geni mogu prenijeti slične koristi za preživljavanje.

Pojedinac može naučiti vještine i informacije od gotovo neograničenog broja ljudi u malom vremenu i, zauzvrat, širiti te informacije mnogim drugima. I što je više ljudi dostupno za učenje, to bolje. Velike skupine rješavaju probleme brže od manjih, a međugrupno natjecanje potiče prilagodbe koje bi tim skupinama mogle pomoći da prežive.