Madeira Promotorski Biro (MPB) lansirao je novu turističku marketing kampanju koja se razlikuje po ciljanoj publici i posebnu pozornost poklanja osobama starijim od 55 godina.

Nova kampanja nastavlja se na onu iz 2023. godine pod nazivom “Doživite Madeiru sami”, koja je bila predstavljena na međunarodnom tržištu. Ova kontinuirana kampanja temelji se na ideji da Madeira ima sve – planine, more i kulturu – što ju čini destinacijom za sve tokom cijele godine.

Svesni izazova prikazivanja svega ovoga u jednoj reklami, Madeira Promotorski Biro odlučio je stvoriti disruptivnu kampanju. Izaziva tradicionalnu promociju turizma priznavanjem da se najautentičnije iskustvo Madeire i Porta Santa može doživjeti samo posjetom.

Kampanja sada ide korak dalje i zadovoljava potrebe različite publike, proširujući svoju segmentaciju tako da uključuje specifičan sadržaj unutar kampanje. To podrazumijeva prilagođavanje sadržaja putnicima u dobi od 55 do 65 godina kako bi se zadovoljile potrebe i preference ove dobne skupine. Adaptacija kampanje naglašava posvećenost destinacije i komunikacijsku strategiju za jačanje prepoznatljivosti branda Madeira, temeljenu na osjećaju pripadnosti – “Madeira. Pripada svima.”

Što je potaknulo ovaj marketinški potez?

Razlog ovog segmentiranog pristupa leži u prepoznavanju činjenice da putnici starije dobi imaju različite želje i potrebe od mlađih generacija. MPB želi osigurati da se njihov marketing materijal odnosi na ove specifične potrebe, ponudivši relevantnije informacije i istaknuvši one aspekte Madeire koji će najviše rezultirati kod ove publike.