Hrvatski sabor kulture poziva Vas na prvu ovogodišnju glazbenu radionicu za zborovođe na temu „Manualna tehnika dirigenta kao pomoć vokalnim potrebama zbora“ koja će biti održana 27. i 28. ožujka 2021. pod vodstvom Marka Skorina putem ZOOM aplikacije.
Riječ je o programu osmišljenom prema Javnom pozivu Hrvatskog sabora kulture za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima amaterskih kulturno-umjetničkih udruga u cilju poboljšanja njihovog rada u uvjetima socijalne distance, kao i ovladavanja digitalnom tehnologijom u svrhu dodatnog rada s pjevačima i zborovima.

Marko Skorin, nagrađivani je dirigent mlađe generacije sa švicarskom adresom koji je svoja prva dirigentska znanja sticao još za vrijeme studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu dirigirajući zborovima u Karlovcu i Zagrebu. Svoje obrazovanje i karijeru nastavio je izvan granica Hrvatske, u Austriji, Egiptu i Švicarskoj, gdje danas živi i radi. Na poziv Hrvatskog sabora kulture, nakon uspješnog seminara u srpnju 2020. osmislio je novi program interaktivne online edukacije na temu „Manualna tehnika dirigenta kao pomoć vokalnim potrebama zbora“, koji je otvoren za sve zainteresirane.

Za vrijeme koncerta pokreti ruku i postava tijela dirigenta jedini su način komunikacije sa zborom ili orkestrom. Pokreti vođeni ispravnim idejama mogu uvelike pomoći zboru u savladavanju različitih elemenata: tempa, dinamike, artikulacije, interpretacije, izgovora, intonacije. Uz tehnički ispravne kretnje važno je da svaki naš pokret bude vođen u skladu s vokalnim zahtjevima pjevača. U vokalnoj pedagogiji upravno su pokreti ruke jako bitan element koji se koristi za utjecanje na postavu vokalnog aparata. Naglasak seminara biti će upravo na povezivanju dirigentskih kretnji i vokalne tehnike pjevača. Tokom seminara također ćemo kroz praktični rad obraditi tehničke elemente dirigiranja: dirigentske slike za različite mjere, početak, završetak i stanke tokom skladbe, te ćemo se pozabaviti pojedinačnim dijelovima našeg dirigentskog aparata: tijelo, šaka, prsti, ruke, glava, noge. Cilj svakog dobrog dirigenta je razvijanje svijesti na koji način pokreti ruke djeluju na vokalnu tehniku i njihovo usklađivanje s tehničkim zahtjevima skladbi.

Seminar je koncipiran kao interaktivna radionica koja će biti održana 27. i 28. ožujka 2021. u terminima od 10-12.30 h i 16 -18.30 h (ukupno 4 termina).
Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi voditelj Marko Skorin i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a.
Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, video snimke i online prezentaciju, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.