„Gospode. Učini me kreposnim, ali ne još”.
Tako je Boga molio Sveti Augustin, govoreći o svom djetinjstvu i svom promiskuitetu u mladosti, u svojoj autobiografskoj knjizi Ispovijesti. Ispovijesti i Država Božja, dva su njegova djela koja se svrstavaju u najveća djela svjetske književnosti. Sveti Augustin je najznačajniji filozof u razdoblju između Aristotela i Tome Akvinskog. Uz filozofske, napisao je brojne teološke tekstove.
Vezano za njegovo filozofsko djelovanje vidljivo je da je nastavak Augustinova naukovanja bio pod utjecajem Platona i njegove filozofije. Nakon konačnog povratka kršćanstvu, ponio je sa sobom platonizam, te ga sjedinio s kršćanstvom.

„Kada govorimo o svetom Augustinu, lako upotrebljavamo brojne superlative. Pri tome najčešće ne griješimo. Tako kažemo da je Augustin među kršćanima najveći filozof. On to bez dvojbe jest. Teško mu je u tome pogledu pronaći premca. Augustin je u duši i po krvi bio čovjek koji je razumom želio dokučiti i shvatiti sve o čemu je razmišljao. Augustina držimo za najvećega teologa u Crkvi do danas. Prije svega, napisao je kudikamo veći broj teoloških djela od bilo koga drugoga. Čak se smije kazati da mu po brojnosti spisa, općenito, od ljudi nitko nije ravan“, piše autor, poznati patrolog, latinist i prevoditelj o svojoj knjizi.
Ona je osobito vrijedna jer predstavlja sintezu nepreglednoga Augustinova pisanog opusa. Osim prikaza Augustinova života i njegovih borbi s krivovjerjima, u 3. i 4. poglavlju autor upoznaje čitatelja s Augustinovim djelom tako da donosi tridesetak najvažnijih tema njegove teologije te analizira 64 Augustinova spisa, koristeći se prikladnim ulomcima preuzetima iz Enchiridion patristicum. (Izdavač)

Marijan Mandac: Sveti Augustin – život i djelo
Izdavač: Kršćanska sadašnjost