Nezasitna težnja prema iskoraku iz svega onoga što čini konvencionalan pristup skladanju za klavir, uz odmak od nekadašnje prakse pisanja za klavirom, nagnala je brojne autore na odmak i promjenu pristupa, pa i odustajanje od nemalih izazova pisanja za ovaj instrument.

Tako je nedostatkom spoznaja i zanimanja već suženi prostor koji pijanisti ustupaju suvremenoj glazbi s vremenom ispunjen skladbama koje dijelom kao da ignoriraju zvukovnu zalihost i potencijal koji klavir pruža, ili pak autori odustaju od rekontekstualiziranja ili barem sustavnijeg promišljanja mogućnosti i uloge klavira u glazbi danas.

Neki od skladatelja čija su djela predstavljena na ovome izdanju dali su svoj izdašan doprinos domaćem klavirskom opusu, pa i onom elektroakustičkom. Pijanisti/-ce uočavaju kako osim klasične dispozicije uloga postoje pristupi koji teže scenskome nastupu te dio autorskih pristupa klaviru koji je primarno eksperimentalan, gdje se postojeći
raspoloživi zvukovi instrumenta nadopunjuju i proširuju različitim tehnikama izvođenja te prepariranja instrumenta.   (Karolina Rugle, ulomak iz komentara)

Hrvatsko društvo skladatelja, Cantus d.o.o., 2020.